BETA HRVATSKA

Bringing Europeans Together Association
O BETA Hrvatska

Udruga posvećena promicanju europskih vrijednosti.

INTEGRACIJA

INKLUZIVNOST

RAZUMIJEVANJE

SOLIDARNOST

Beta Hrvatska je udruga posvećena promicanju europskih vrijednosti i poticanju suradnje među mladim Europljanima. Naša misija je stvaranje platforme za dijalog, razmjenu ideja i suradnju među mladima kako bi se jačala europska solidarnost, razumijevanje i integracija. Kroz organizaciju različitih projekata, seminara, edukacija i kulturnih događanja, Beta Hrvatska potiče aktivno sudjelovanje mladih u društvenim, političkim i gospodarskim procesima te promiče europsku identifikaciju i povezanost. Naš rad usmjeren je na izgradnju otvorenog, inkluzivnog i tolerantnog društva koje cijeni raznolikost i doprinos svih svojih članova.

PROJEKT MEU

Model European Union

MEU Zagreb 2024.

Nakon nevjerojatnog uspjeha prošlogodišnjeg MEU-a koji je rezultirao prestižnom Rektorovom nagradom, uzbuđeni smo najaviti vam ovogodišnji MEU Zagreb!

SAVE THE DATE: 9. svibnja - 12. svibnja 2024.

Pratite obavijesti za više informacija.

Model European Union (MEU) je simulacija institucija i procesa Europske unije (EU) koja omogućuje mladim ljudima da steknu bolje razumijevanje europske politike, procesa donošenja odluka i međunarodnih odnosa. Sudionici MEU-a preuzimaju uloge zastupnika država članica, eurozastupnika, komisara, diplomata i drugih relevantnih aktera te sudjeluju u simuliranim raspravama, pregovorima i donošenju odluka na temelju stvarnih procedura EU-a.

Kroz MEU, mladi imaju priliku istražiti kompleksnost europskih politika, razviti vještine pregovaranja, javnog govora, diplomacije i timskog rada te izgrađivati mrežu kontakata s mladima iz cijele Europe. Ova simulacija pruža platformu za promicanje demokratskih vrijednosti, razumijevanje europskog integracijskog procesa i poticanje aktivnog građanstva.

MEU događaji obično traju nekoliko dana i uključuju simulirane sjednice Parlamenta, Vijeća EU-a, Komisije te druge relevantne institucije, uz naglasak na rješavanju aktualnih europskih pitanja i izazova. Ovaj model pruža autentično iskustvo sudjelovanja u europskom političkom procesu i potiče mlade da se angažiraju u kreiranju budućnosti Europske unije.

naši mladi i talentirani članovi

uprava i voditelji timova

Kontaktirajte nas
  • betacroatia@gmail.com
  • betacroatia.hr